werk

werk »

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur – Projectmanager Communicatie

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) heeft i.h.k.v. de nieuwe Energiewet een toezichtstaak gekregen op de afbouw van de salderingsregeling (ASR). Binnen die regeling valt ook dat een slimme/digitale meter verplicht wordt. In dat programma ben ik projectmanager Communicatie.