werk

werk »

Pharos – Social media campagneleider Duizend Moeders

Duizend Moeders was een social media campagne van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Als adviseur, coördinator en campagneleider was ik betrokken bij het project 'Duizend Moeders', borstkankerscreening bij allochtone vrouwen. Ik was verantwoordelijk voor de realisatie van de sociale media strategie en de onderzoeksinterventie. Samen met de afdeling communicatie van Pharos en externe partijen zoals RIVM, KWF Kankerbestrijding, Marokko Media, Mammarosa en Pink Ribbon liet ik een huisstijl, een website, een enquêtetool en diverse campagnefilmpjes en andere middelen ontwikkelen.