werk

werk »

Pantar – Manager communicatie & Procesbegeleider missie en visie

De opdracht van de Pantardirectie aan mij was meerledig. Als interim manager communicatie team communicatie aansturen en de regie voeren over de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast adviseerde ik de directie over het communicatiebeleid de inrichting van de afdeling communicatie en het creëren van aansluiting tussen de afdeling en de rest van de organisatie. Als manager communicatie was ik lid van het MT. Ook heb ik geholpen bij het vinden en aanstellen van een vaste, nieuwe manager communicatie. Aansluitend aan de opdracht van manager communicatie vroeg de directie mij als procesbegeleider bij hun missie. Naast het opleveren van een hernieuwde missie en visie was de voorwaarde draagvlak bij de betrokken stuurgroepleden en hun achterban te creëren.