werk

werk »

Fietsersbond – Adviseur communicatie & Campagneleider

Bij de Fietsersbond was ik betrokken bij twee campagnes: Rij2op5 is een initiatief van de Fietsersbond om het fietsen in het woon-werkverkeer te stimuleren. De campagne is erop gericht om automobilisten te verleiden tenminste 2 van de 5 werkdagen op de fiets naar het werk te gaan. Ik had een adviesrol binnen het projectteam in het kader van de landelijke opschaling. De Fietsersbond en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) wilden tijdens hun driejarige campagne Heel Nederland Fietst een wedstrijd organiseren tussen bedrijven en organisaties. Middels moderne apps en een ‘ouderwetse’ website konden deelnemende teams gedurende acht werkdagen hun woon-werk en werk-werk-ritten registreren en proberen de meeste kilometers op hun naam te krijgen. Doel van deze najaarsactie was om met de hulp van fietsende werknemers de mogelijkheden van fietsen naar het werk op de kaart te zetten. Ik heb de wedstrijdcoördinatie en de communicatie rondom deze actie verzorgd.